2020-04-15 11:10Pressmeddelande

Sparks Generation i unikt projekt med Upplands-Bro Kommun – utvecklar digital mötesplattform för unga

Sparks Generation som i dagarna fyller 1 år, tar nu nästa steg i utvecklingen för att hjälpa unga hitta sin grej. Just nu utvecklas tillsammans med Upplands-Bro kommun och PwC en digital mötesplattform för att erbjuda unga 10-16 år, att testa på nya aktiviteter. I nästa steg skall tjänsten kunna skalas upp och användas av alla kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter i hela landet. 

Sparks Generation startade sin verksamhet i april 2019 och firar i dagarna 1 år. Under Sparks första år man hunnit nå ut till över 100 000 unga och fått +600 att prova på nya aktiviteter, i samarbete med idrottsförbund, klubbar, föreningar och kulturskolor runt om i landet.

Men nu växlar Sparks Generation upp och samlar sina erfarenheter i ett unikt pilotprojekt tillsammans med Upplands-Bro kommun och PwC. Tillsammans utvecklar vi en unik inspirations- och mötesplattform där alla föreningar, klubbar, kulturskolor och övriga ungdomsverksamheter i kommunen kan möta unga i kanaler där de befinner sig. Inspirations- och mötesplattformen byggs i syfte att erbjuda unga i åldern, 10 - 16 år att testa på nya, kostnadsfria prova-på- och spontanaktiviteter. Allt för att unga ska hitta sin grej och få en meningsfull fritid.

Sparks Generation grundades efter 2 års gedigen research med fokusgrupper och djupintervjuer med över 100 unga i målgruppen och baseras bland annat på amerikansk forskning kring GRIT och motivation där slutsatsen om att en meningsfull fritid bidrar till bättre resultat i skolan, ger känsla av gemenskap och leder till bättre framtidsutsikter och ökat välmående hos unga. Vid djupintervjuerna framkom tydligt att föreningslivet i Sverige hade svårt att nå ut till den unga målgruppen och de unga själva kände inte till utbudet. Många trodde dessutom att de var för gamla att lära sig något nytt. Statistik från SCB visar att hela 23% av landets 12 -15-åringar saknar en regelbunden ledarledd fritidsaktivitet efter skoltid, vilket Sparks Generation tagit fasta på.

Alexandra Krook, grundare och verksamhetschef berättar: ─ Idag saknar alldeles för många unga ett intresse efter skolan där de kan få utvecklas, bygga självkänsla och känna gemenskap med andra.  Samtidigt visar forskningen att meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för individen och för samhället i stort. Problemet är tvetydigt, samtidigt som unga inte vet vad som finns, och dessutom tror att det inte finns något för dem, så har ungdomsverksamheter och lokala föreningslivet svårt att nå ut. Nu på vår 1-årsdag är vi redo att ta nästa steg, eftersom både föreningar, kommuner och unga efterfrågar en mer kontinuerlig tjänst där unga kan inspireras att prova, och enkelt hitta det lokala utbudet av spontana prova-på-aktiviteter inom såväl sport, kultur, skolämnen och djur & natur. Därför växlar vi nu upp vår verksamhet och pilotprojektet med Upplands-Bro kommun är första steget.

För att hjälpa det lokala föreningslivet att nå unga och vice versa utvecklar nu Sparks Generation tillsammans med Upplands-Bro kommun och PwC, en unik inspirations- och mötesplattform på webben i form av en webb-app som enkelt går logga in på för att hitta det lokala utbudet där man bor. I appen kan man anmäla sig till ett prova-på-tillfälle, bjuda in sina kompisar att delta samt få inspiration och pepp inför prova-på-tillfället. Tanken är att plattformen sedan skall kunna skalas upp och användas av alla kommuner, föreningar och ungdomsverksamheter i hela landet.

─ Vi storsatsar nu i och med detta pilotprojekt och vår förhoppning är att kommuner, kulturskolor, idrottsförbund och föreningar över hela landet skall gå med i Sparks Generations unika webbplattform i höst. Med vår tjänst kan vi tillsammans, nå unga på ett helt nytt sätt, i en tjänst där de enkelt kan hitta olika prova-på-aktiviteter, lokalt där de bor, lära sig något nytt och chansen att träffa nya kompisar avslutar Alexandra Krook.

Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur och fritidschef Upplands-Bro Kommun berättar. ─ Vi är otroligt stolta över att få vara med och göra skillnad för våra barn och unga! Tjänsten kommer hjälpa föreningslivet att hitta de unga och de unga att hitta sitt sammanhang. Vi vill få Sveriges unga att hitta sin passion. Vår förhoppning är att vi banar vägen för andra kommuner, specialförbunden och deras föreningar över hela landet.  

Under det första verksamhetsåret har Sparks Generation medverkat till att 600+ unga testat på bland annat badminton, fäktning, bågskytte, volleyboll, streetdance, porträttmålning och improvisationsteater. Närmast kommer Sparks Generation dra igång en prova-på-kampanj med bland annat digital yoga tillsammans med SPARKS ambassadören Penny Parnevik, Schoolyard basket tillsammans med bla. KFUM på olika ställen i Sverige, samt Summer Sparks – en guide till aktiviteter runt hela landet under sommarlovet.

För mer information kontakta:

Alexandra Krook
Grundare och verksamhetschef
0733–340407
Alexandra.krook@sparksgeneration.com

Helen Iwefors Häggblom
Kommunikationsansvarig
0708–721990
Helen.iwefors@sparksgeneration.com

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
08 - 518 321 84
hannah.rydstedt@upplands-bro.se


Ämnen: Webb-app

Om SPARKS GENERATION

Sparks Generation är en digital plattform där vi inspirerar unga i åldern 10–15 år, att hitta sin grej och sedan matcha den med det lokala utbudet av föreningar och aktiviteter. Vi är dörröppnaren mellan unga och inkluderande, schyssta och intressanta föreningar, där unga får utvecklas, känna inre glädje, och gemenskap med andra. Vi lyfter fram både nya, okända och kända aktiviteter, oavsett om det är sport, kultur eller skolämnen. Det viktigaste är att målgruppen hittar något som passar just dem. Sparks Generation är en ideell förening som finansieras genom gåvor och donationer. www.sparksgeneration.com

Kontaktpersoner

Helen Iwefors Häggblom
Pressansvarig
Helen Iwefors Häggblom